Ple ordinari 26 de juliol de 2021 — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Notícies / Ple ordinari 26 de juliol de 2021

Ple ordinari 26 de juliol de 2021

A les 19 hores
Ple ordinari 26 de juliol de 2021

Ple ordinari 26 de juliol de 2021


 

S'ha convocat sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament pel proper dia 26 de juliol de 2021, amb el següent detall:

1a convocatòria:  a les 19 h
2a convocatòria:  a les 19.05 h

Ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Modificació ordenança general de trànsit
3. Modificació de l'ordenança reguladora d'instal·lacions esportives a Alpicat
4. Delegació a la Diputació de Lleida de les facultats que aquest Ajuntament té atribuïdes en matèria de recaptació via executiva de determinats ingressos de dret públic
5. Cessió de terrenys a la Generalitat de Catalunya per a la construcció de l’Institut
6. Inici d´expedient pel desnonament administratiu d'un terreny municipal d'infraestructures de telecomunicacions
7. Calendari de festes locals 2022
8. Adjudicació de la concessió administrativa de l'ús privatiu de domini públic per a la instal·lació de punts de càrrega de vehicles
9.  Informe morositat 2on trimestre 2021
10. Donar compte de l’execució del pressupost, 2on trimestre
11. Donar compte de la signatura de Decrets d'Alcaldia
12. Compliment art. 104 bis LRBRL
13. Moció de l'equip de govern per a la celebració de la setmana europea de la mobilitat sostenible i segura 2021
14.. Moció del grup C's sobre creació d'un grup CES/CER per als gats a Alpicat
15. Moció del grup ERC-AM de suport a la memòria de la Maternitat d'Elna i a la seva fundadora Elisabeth Eidenbenz
16. Moció del grup ERC-AM sobre la necessitat d'augmentar els contenidors de cartró
17. Moció del grup d'ERC-AM sobre la necessitat d'un estudi per adequar les illes a les necessitats actuals
18. Moció del grup ERC-AM per la millora de l'avinguda del Parc fins a la urbanització Graó Parc
19. Moció del grup ERC-AM pel retorn social del rescat bancari i per garantir l'accés a l'habitatge social
20. Moció del grup ERC-AM d'Alpicat sobre la col·locació de contenidors per a residus vegetals
21. Moció del grup ERC-AM per la millora de la seguretat vial en relació a la problemàtica de les voreres
22. Assumptes d'urgència
23. Precs i preguntes

L'enllaç per seguir el Ple en directe: http://www.youtube.com/watch?v=sZspdX-Mdlg

  • Compartir